• Штрафи ПДР
 • Автоцивілка

Сплата штрафів ПДР за номером постанови

з повідомленням про погашення

 • Visa
 • Безпечна оплата штрафу через Приват24
 • Безпечна оплата штрафу через Приватбанк
 • Підтримка ApplePay
 • Впевненість в погашенні

  Ми допоможемо впевнитися в погашенні і повідомимо про статус

 • ЕЛЕКТРОННА КВИТАНЦІЯ, код:

  Одразу отримаєте квитанцію на мейл

 • Швидка сплата онлайн

  Сплата на рахунок казначейства картою будь-якого банку в той же день

 • Безпечний платіж

  Списання та зарахування коштів виконується національною платіжною системою

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРЕМІУМ ДОСТУПУ У ДОДАТКУ
з кінцевим користувачем (EULA)

Перед використанням Преміум Доступу до Додатка Користувач повинен ознайомитися з умовами Угоди.

У разі незгоди з умовами Угоди в цілому або будь-якої його частини Користувачеві слід утриматися від використання Преміум Доступу до Додатка. Угода, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, є публічною офертою, адресованої особам, які бажають використовувати Преміум Доступ до Додатка.

Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, акцептом цієї оферти є здійснення Користувачем першої оплати, необхідної для початку використання Преміум Доступу до Додатка, як це обумовлено в Угоді. З моменту вчинення Користувачем першої оплати Угода набуває чинності, а Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. Чинна редакція цієї Угоди доступна за адресою: https://shtrafua.com/licenzijna-ugoda

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Документи» — відомості про транспортний засіб та/або водіїв, що вносяться Користувачем в Додатку, що включають в себе дані про державний реєстраційний номер транспортного засобу Користувача, номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Користувача, номер посвідчення водія Користувача, марці транспортного засобу, рік випуску, потужності, VIN, даних з паспорта технічного засобу та інших даних про транспортний засіб Користувача.
1.2. «Мобільний Пристрій» — бездротовий пристрій з операційною системою iOS та/або Android, включаючи, але не обмежуючись, стільникові телефони, смартфони, планшети і т.п., однією з функцій яких є реалізація з’єднання в стільникових мережах.
1.3. «Користувач» — повністю дієздатна фізична особа, що уклала цю Угоду з Правовласником в своєму або чужому інтересі відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Угоди.
1.4. «Правовласник» — Товариство з обмеженою відповідальністю «Диджитал Солюшнз» , код ЄДРПОУ:41821978, у особі директора — Дмитрова Дениса Тихоновича, що діє на підставі Статуту, що володіє необхідними правами на надання Користувачеві права використання Додатку. У контексті статті 1108 Цивільного кодексу України, Правовласник в рамках цієї Угоди є Ліцензіаром, Користувач — Ліцензіатом.
1.5. «Підписка» — отримання Користувачем Преміум Доступу до Додатка на період, обраний Користувачем через механізм автоматично поновлюваних підписок в магазинах додатків App Store, Google Play і AppGallery.
1.6. «Преміум Доступ» — надання Правовласником права використання в передбачених Угодою межах і на умовах простий (невиключної) ліцензії спеціальних функцій Додатки, передбачених в п.2.1 Угоди.
1.7. «Додаток» — програма для Мобільних Пристроїв «Штрафи UA», яка належить Правовласнику і розміщена в магазинах додатків App Store, Google Play і AppGallery, що дозволяє Користувачу отримувати відомості про штрафи за порушення правил дорожнього руху і здійснювати їх оплату, здійснювати пошук, підбір програм страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, розрахунку страхової премії, а також користуватися спеціальними функціями, право використання яких надається на підставі цієї Угоди.
1.8. «Угода» — ліцензійний договір про використання спеціальних функцій Додатку, укладена між Правовласником і Користувачем за допомогою акцепту оферти.
1.9. «Тариф» — вартість Підписки для отримання Преміум Доступу до Додатка, встановлений Правовласником для оплати Користувачем.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Відповідно до умов цієї Угоди Правовласник зобов’язується надати Преміум Доступ Користувачеві, що полягає в праві використання в передбачених цією Угодою межах на умовах простої (невиключної) ліцензії наступних спеціальних функцій Додатку:
2.1.1. Додавання необмеженої кількості Документів в Додатку.
2.1.2. Пріоритетна черговість при здійсненні запитів до бази даних за штрафами: один раз в інтервалі кожні 12 (дванадцять) годин.
2.2. Право використання спеціальних функцій Додатку не може бути передано третім особам. Користувач не має права укладати субліцензійні угоди на надання права використання спеціальних функцій Додатку.
2.3. Територією, на яку Користувачеві надаються передані йому за цією Угодою права, є Україна.
2.4. Строк дії цієї Угоди становить весь термін дії виключного права на Додаток, при цьому право використання спеціальних функцій Додатку Користувачем обмежена періодом оплаченої за тарифами Правовласника Підписки, що надає можливість використання спеціальних функцій, зазначених у п.2.1 Угоди.
2.5. Правовласнику надається Преміум Доступ до Додатку наступним способом: за прямим функціональним призначенням. Користувач має право додавати в Додатку будь-яку кількість Документів, а також здійснювати запити до бази даних по штрафам у встановлені цією Угодою часові інтервали. Обсяг переданих Користувачеві за цією Угодою прав є вичерпним.
2.6. Право використання Преміум Доступу до Додатку надається Користувачеві з моменту оплати Підписка по обраному Тарифу.
2.7. Права і способи використання Преміум Доступу до Додатку, в явному вигляді не надані / недозволені Користувачеві за цією Угодою, вважаються ненадання / забороненими Правовласником.

3. ВИНАГОРОДА ПРАВОВЛАСНИКІВ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Винагорода за надання Користувачеві права використання Преміум Доступу до Додатку встановлюється у вигляді щотижневої, щомісячної або щорічної Підписки, оплата якої здійснюється Користувачем через механізм автоматично поновлюваних підписок в магазинах додатків App Store, Google Play і AppGallery.
3.2. Тариф і терміни Підписка для отримання права використання Преміум Доступу до Додатку розміщені за адресою: https://apps.apple.com/app/id1146160708 і https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shtrafua.android.shtrafua.
3.3. Тариф, встановлений на реалізовані Правовласником Підписка на Преміум Доступ до Додатка, дійсний на момент покупки. Правовласник залишає за собою право змінювати Тарифи в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, в будь-який момент часу.
3.4. Оплата здійснюється в авансовому порядку. Ви завжди маєте право вибору періоду Підписки. Період Підписки, за який відбувається оплата, Користувач має право змінити необмежену кількість разів протягом терміну дії цієї Угоди.
3.5. Користувач самостійно несе відповідальність за своєчасність оплати Підписки на кожний наступний період Підписки на Преміум Доступ до Додатку.
3.6. У разі порушення Користувачем термінів оплати, при наявності неоплаченої Підписки на поточний період, право використання Преміум Доступу до Додатка автоматично призупиняється до моменту оплати обраного Користувачем періоду.
3.7. Правовласник має право без попереднього повідомлення Користувача залучати третіх осіб в якості платіжних агентів на підставі укладених з ними договорів для отримання грошових коштів, перерахованих Користувачем в якості оплати за надання права використання Преміум Доступу до Додатка.

4. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

4.1. Користувач не має права самостійно або із залученням третіх осіб:
4.1.1. Розкривати технологію, емулювати, створювати нові версії, змінювати, декомпілювати, дешифрувати, аналізувати код і проводити інші дії з кодом Додатку, маючи на меті порушення системи захисту Додатку від несанкціонованого використання, витяг довідково-інформаційних та інших матеріалів з баз даних, а також отримання інформації про реалізації алгоритмів, використовуваних в Додатку.
4.1.2. Створювати програмні або довідково-інформаційні продукти і / або послуги з використанням Додатку, а також включених до його складу баз даних або витягнутих (видобутих) з них текстових, в тому числі довідково-інформаційних та інших матеріалів, а також інших об’єктів інтелектуальної власності, включаючи , але не обмежуючись, весь контент, розміщений в Додатку.
4.1.3. Витягувати з баз даних, що включаються до складу Додатку текстові, інші довідково-інформаційні та інші матеріали і здійснювати їх подальше використання в будь-якій формі і будь-яким способом.
4.2. Щоб уникнути сумнівів, забороняється копіювання, відтворення, переробка, поширення, розміщення у вільному доступі (опублікування) в мережі Інтернет, використання в засобах масової інформації та / або комерційне використання довідково-інформаційних матеріалів, як прямо витягнутих з баз даних, що включаються до складу Додатка, так і отриманих шляхом копіювання результатів обробки даних з використанням Додатку, а також похідних від таких матеріалів продуктів (з доповненнями, скороченнями та іншими переробками), за винятком випадків, прямо передбачених цією Угодою.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Правовласник не надає ніяких гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи спеціальних функцій Додатку або окремих його компонентів, відповідності спеціальних функцій Додатки конкретним цілям і очікуванням Користувача, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не вказаних в цій Угоді.
5.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання спеціальних функцій Додатку (включаючи дані) і / або збиток, заподіяний Користувачеві та / або третім сторонам у результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання спеціальних функцій Додатку або окремих його компонентів, в тому числі з-за можливих помилок або збоїв в роботі Додатку, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.
5.3. Оскільки Додаток знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма і характер наданих можливостей можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.
5.4. Всі питання і претензії, пов’язані з використанням / неможливістю використання Преміум Доступу до Додатка, повинні направлятися Користувачем через закладку «Допомога», розміщену в інтерфейсі Додатку, за допомогою відправки електронного листа з використанням функціоналу «Написати в підтримку».
5.5. Відповідальність, що не врегульована цією Угодою, регулюється законодавством України.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. При розгляді спірних питань, пов’язаних з цією Угодою, Правовласник і Користувач керуються чинним законодавством України і вживатимуть усіх необхідних заходів для вирішення спірних питань в претензійному порядку, що є для сторін цієї Угоди обов’язковим.
6.2. Термін відповіді на претензію складає 5 (п’ять) робочих днів.
6.3. Спірні питання між сторонами, не врегульовані в претензійному порядку, вирішуються в суді за місцем знаходження Правовласника відповідно до чинного процесуальним правом України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Дія цієї Угоди поширюється на всі подальші оновлення / нові версії Додатку. Погоджуючись з установкою оновлення / нової версії Додатку, Користувач приймає умови цієї Угоди для відповідних оновлень / нових версій Додатку, якщо оновлення / встановлення нової версії Додатку не супроводжується іншою ліцензійною угодою.
7.2. Правовласник має право змінювати умови цієї Угоди в односторонньому порядку. Зазначені зміни вступають в силу з дати їх публікації в Додатку, якщо інше не обумовлено в тексті відповідної публікації. Користувач самостійно повинен періодично перевіряти вміст цієї Угоди в Додатку без додаткового повідомлення про це з боку Правовласника.
7.3. Якщо будь-який пункт цієї Угоди буде визнана судом недійсним, нікчемним або таким, що не має сили, це не вплине на дійсність, законність і силу інших умов (пунктів) цієї Угоди.